CORAAL

Beelddenken en begripsdenken

Beelddenken én begripsdenken onmisbaar bij innovatie en veranderingen

Beelddenken is een intuïtieve wijze waarop informatie wordt opgenomen en verwerkt. Met dit vermogen wordt iedereen geboren. Door taalontwikkeling en scholing leren we begripsdenken, gestructureerd, systematisch informatie verwerken. Het beelddenken geeft ons het vermogen op een vindingrijke, creatieve manier oplossingen te vinden die niet zo voor de hand liggen. Dat hebben we hard nodig in een maatschappij die continu aan veranderingen onderhevig is en doorlopend behoefte heeft aan innovatie. Het begripsdenken helpt ons bij uitwerking van ideeën.

De een heeft voorkeur voor beelddenken de ander voor begripsdenken

In het onderwijs gaat steeds meer leven dat kinderen een voorkeur houden voor (het aangeboren) beelddenken en niet voor (het aangeleerde) begripsdenken waarop het onderwijs zich primair richt. Weinigen realiseren zich dat deze voorkeur ook als volwassene blijft bestaan. Naar gelang iemands voorkeur noemen we hem beelddenker of begripsdenker.

Beelddenkers zijn systeemdenkers, begripsdenkers analytici

Beelddenkers maken onbewust gebruik van alle verbale en non verbale informatie en hun ervaring. Zij koppelen deze informatie aan elkaar. Het zijn geboren systeemdenkers. Begripsdenkers abstraheren de feiten en trekken op grond daarvan conclusies, het zijn analisten.

Verschillen tussen beelddenkers en begripsdenkers

De verschillen tussen beelddenkers en begripsdenkers komen in werk en privé tot uiting in de wijze waarop zij communiceren, ordenen, organiseren, hun werk aanpakken, ideeën inbrengen en leren.

Uitspraken die je vaak hoort zijn: ik kan je niet volgen, jij haalt er altijd van alles bij, je bent zo chaotisch, jij altijd met je regels, ik heb een hekel aan routineklussen, je bent een pietje precies, denk eens over je eigen grenzen heen.

Beelddenken en dyslexie / dyscalculie

Een aantal beelddenkers, maar lang niet iedereen, ondervindt taalproblemen. Dat uit zich door niet makkelijk op woorden te kunnen komen of in schrijf- en spellingsproblemen. In het onderwijs hebben ze vaak te horen gekregen dat ze dyslectisch zijn, maar worden lang niet altijd erop gewezen dat ze ook beelddenker zijn en daardoor ook specifieke kwaliteiten hebben.

Meer weten: coachgesprek, workshop, boek

Meer inzicht in de verschillen tussen beelddenken, begripsdenken en je eigen voorkeur en wat je daarmee kan krijg je door het bijwonen van een interactieve lezing, workshop of individuele coaching. Beelddenkers krijgen handvatten om hun kwaliteiten beter in te zetten en aan de man te brengen. Bekendhied met de verschillen tussen beeld- en begripsdenken geeft organisaties de mogelijkheid beter gebruik te maken van de verschillende kwaliteiten. Neem vrijblijvend contact op telefonisch (05070-608784) of per e-mail voor een coachgesprek of workshop op maat.
óf
verdiep je je liever eerst zelf in het onderwerp lees dan het boek

’Beeldenken en begripsdenken: een wereld van verschil; Atlas van het beelddenken’

Met achtergrondsinformatie en ervaringen uit de praktijk van volwassen beelddenkers in de vorm van een atlas met beeld en tekst. Het boek is voor € 24,50 (inclusief verzending binnen Nederland) te bestellen door een email te sturen met je naam en adresgegevens.

Boek ’Beeldenken en begripsdenken: een wereld van verschil; Atlas van het beelddenken’

Met informatie in beeld en tekst. Lees verder hier…

Workshop over beelddenken en begripsdenken
lees:
Interview met Coralien van Hattem

Iedereen wordt geboren als beelddenker. Je leert begripsdenken. Iedereen gebruikt een mix van beelddenken en begripssdenken. Mensen worden beelddenker genoemd als ze sterk gebruik maken van beelddenken.

Helikopterview: beelddenkers willen overzicht voordat ze inzoemen. Zij zijn sterk in het leggen van verbanden. Hebben ze geen overzicht dan kunnen ze 'verdrinken' in details.


Beelddenkers kunnen een verhaal in geuren en kleuren vertellen; een zakelijke presentatie met feiten is lastiger.
   
                                

<<<