CORAAL

Veranderen en coaching

'Het zijn niet de sterkste die overleven en ook niet de meest intelligente, het is het soort dat het beste reageert op veranderingen'; uitspraak van Darwin.
Dat geldt ook voor organisaties en individuen in organisaties. De kunst is op tijd in te spelen op veranderingen in je omgeving en/of je persoonlijke omstandigheden. Maar wat en hoe?

Veranderen, procesbegeleiding, teamcoaching

Veranderen, aanpassen aan wisselende omstandigheden vraagt veel van organisaties. Deze veranderingen om bij te blijven in de markt vraagt veel van managers en medewerkers om dit naast het dagelijks werk te realiseren. Een combinatie van procesbegeleiding en teamcoaching on the job geeft daar verlichting in. Een gezamelijk beeld krijgen van de gewenste veranderingen en een praktische invulling daarvan staan centraal. De samenwerking van manager en teamleden is een van de succesfactoren voor veranderingsprocessen. Een teamcoach van buitenaf faciliteert dit proces wat vaak voor wat extra lucht zorgt.

Personal coaching

Voel je onrust in je lijf of loop je met vragen rond, praat erover en blijf er niet mee rondlopen. Door het van verschillende gezichtspunten te belichten krijg je meer grip op je mogelijkheden. Coraal helpt hierbij door verschillende werkvormen te gebruiken die het inzicht vergroten waardoor overzicht en rust komt en de verbeelding om oplossingen te vinden wordt vergroot.

Met coachgesprekken bereik je:

 • beter om te gaan met stress
 • meer inzicht, in wat voor werk bij je past
 • richting te geven aan je loopbaan
 • beter te communiceren met collega's, baas, klanten
 • je kwaliteiten beter in te zetten
 • meer/weer plezier te krijgen in je werk
 • Coaching van volwassen beelddenkers (en dyslectische mensen)

  Beelddenken en begripsdenken zijn twee verschillende manieren van informatie verwerking. De mate waarin men beelddenker/begripsdenker is heeft consequenties voor hoe mensen in het leven staan, hoe zij leren, communiceren en hun werk doen. Coraal is gespecialiseerd in het begeleiden van volwassen beelddenkers (waaronder ook de groep volwassen dyslectische mensen valt) om beter in hun 'vel' te komen zitten, hun leerstrategie te ontdekken en om beter met hun werk om te gaan en hun kwaliteiten daarin te ontplooien.
  Coralien van Hattem is een van de auteurs van "Beelddenken en begripsdenken: een wereld van verschil" een Atlas in woord en beeld. Meer over de Atlas voor beeld- en begripsdenken kijk hier.

 • zie meer over beelddenken en begripsdenken hier
 •  


  Een opstelling met klei geeft inzicht
  in verhoudingen binnen het team.

  Werken met kaarten inspireert en  
  geeft meer diepgang in gesprekken.

  Tekenen en schilderen dragen bij
  aan verdieping en verankering.    

  Wandelen en praten geven rust,
  laten gedachten weer stromen.  

  <<<