CORAAL

CORAAL Coaching & Consulting

Coralien van Hattem richtte in 1999 haar eigen bureau Coraal op. Sinds 2002 is Coraal gevestigd in het koetshuis het 'Oud Bouwhuis' op landgoed Frieswijk. Het 'Oud Bouwhuis' biedt rust en inspiratie voor coachgesprekken, teambijeenkomsten, workshops en interactieve werkconferenties.

Coralien van Hattem

Coralien is Wagenings ingenieur in de cultuurtechniek (ruimtelijke ordening). Voordat zij haar eigen bureau startte heeft ze gewerkt bij ingenieursbureau Oranjewoud, het ministerie van Landbouw (voor recreatie en voor het agrarisch onderwijs) en bij twee gemeenten. Ook nu nog ondersteunt zij ruimtelijke processen bij de overheid. Bijvoorbeeld bij het jaarlijks opstellen van de voortgangsrapportage voor de Crisis- en herstelwet voor het ministerie van IenM of bij het ordenen en verwerken van zienswijzen voor o.a. grote infrastructuur projecten.

Coach

Daarnaast heeft Coralien een coachopleiding bij de School voor coaching gevolgd en coacht zij sinds 1999 individuele mensen en teams. Zij heeft zich gespecialiseerd in het coachen van (volwassen) beelddenkers. De combinatie van met concrete opdrachten in de praktijk bezig zijn en het coachen van mensen is inspirerend en houd mij bij de les, aldus Coralien. Haar praktische aanpak komt ook tot uiting in het gebruik van verschillende werkvormen bij het coachen.

Creatieve werkvormen

Door te doen komt een mens tot andere inzichten. Het gebruik van creatieve werkvormen geeft vaak verrassende en snelle resultaten.

Een manager verwoordde de coachstijl van Coralien als volgt: "De combinatie van procesbegeleiding bij het opstellen van een ontwikkelingsplan vóór en mét het team en coaching van mij, is een pareltje. Coralien haar coaching is een mooie mix van -via de band- laten ervaren, met soms duidelijke sturing en scherpe reflectie."

koetshuis het 'Oud Bouwhuis'

Coralien van Hattem

<<<