CORAAL

Ruimtelijke processen

Bij de ontwikkeling van gebieden staan de schijnwerpers op fysieke ingrepen: gebouwen, openbare ruimte, wegen, groen etc. Maar het gaat eigenlijk over mensen: wonen, werken, recreëren. Het zijn ook mensen die de plannen maken, met ontwerpen komen, hun belangen inbrengen, besluiten nemen. Dat mensenwerk is de specialiteit van Coraal. Met begrip van de inhoud help ik u met de interactie tussen al de betrokken mensen. Dat kan in verschillende fasen van het proces:

1. Planontwikkeling

Interactief bij de planontwikkeling: bv. organisatie en begeleiding van interactieve workshops.

2. Zienswijzen

Bij de formele besluitvorming: de ordening en
rubricering (fileren) van zienswijzen nemen wij u uit handen waardoor u zich kan concentreren op de beantwoording van de zienswijzen.
Voorbeelden van projecten:
Uitzonderingen op de invoering van 130 km;
De Blankenburgtunnel;
Samenvoeging provincies, Noordvleugelprovincie.

3. Implementeren en evalueren

Bij het implementeren van nieuw beleid en de
evaluatie van beleid o.a. gebruikersonderzoek.
Voorbeelden projecten:
Crisis en herstelwet, jaarlijkse voortgangsrapportage;
Gezondheidseffect-screening.

Samenwerking Coraal en Naeff Consult

Coraal werkt samen met Naeff Consult (met een uitgebreide kennis op het gebied van ruimte, infrastructuur, milieu en aanverwante vakgebieden zoals water, natuur, verkeer en stedenbouw).

Interactieve bijeenkomst om ideeën te
ontwikkelen of voor meningsvorming.  

"Fileren" van zienswijzen: het ordenen
en samenvoegen in deelreacties voor
snellere en betere beantwoording.   

Evaluatie en voortgang van beleid   
door gebruikersonderzoek.               

<<<