Ruimtelijke ordening

Naast coaching werkt Coralien ook op haar oorspronkelijke vakgebied: ruimtelijke ordening. Dat doet zij vaak in samenwerking met Naeff Consult en vooral gericht op informatieverwerking.  

Zo is Coraal al tien jaar betrokken bij de uitvoering van de Crisis- en herstelwet (Chw). Elk jaar rapporteert het ministerie (achtereenvolgens VROM, IenM en BZK) aan de Tweede Kamer welke ontwikkelingen zich voordoen bij de uitvoering van de Chw. Deze Voortgangsrapportages zijn allemaal opgesteld door Naeff Consult in samenwerking met Coraal. Coraal bevraagt alle lopende Chw-projecten (2021: 200 projecten) over hun voortgang. Daarbij ontstaat interessante kennis, die in toenemende mate van pas komt bij de voorbereiding op de Omgevingswet.

Rapport: 
Voortgangsrapportage Crisis en herstelwet 2018-2021
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2017-2018