Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening: de Crisis- en herstelwet (Chw)

Coraal is sinds de start van de uitvoering van de Crisis- en herstelwet (Chw) hierbij betrokken. Elk jaar rapporteert het ministerie (achtereenvolgens VROM, IenM en BZK) aan de Tweede Kamer welke ontwikkelingen zich voordoen bij de uitvoering van de Chw. Deze Voortgangsrapportages zijn allemaal opgesteld door Naeff Consult in samenwerking met Coraal. Coraal bevraagt alle lopende Chw-projecten (2021: 200 projecten) over hun voortgang. Daarbij ontstaat interessante kennis, die in toenemende mate van pas komt bij de voorbereiding op de Omgevingswet.

Het meest recente rapport is het Voortgangsrapportage Crisis en herstelwet 2018-2021