Coraal Coaching & Consulting 

Beelddenken: coaching volwassen beelddenkers in werk en studie. Auteur Atlas van het beelddenken. Ook adviseur bij ruimtelijke processen.

Coraal is op twee verschillende terreinen actief: het coachen van beelddenkers en adviseren bij ruimtelijke processen:

  • Het coachen van  (volwassen) werkende beelddenkers en studerende beelddenkers. Coralien is één van de twee auteurs van het boek: Beelddenken en begripsdenken: een wereld van verschil; Atlas van het beelddenken.
  • Adviseren bij ruimtelijke processen. Rode draad is de Crisis- en herstelwet (Chw). Sinds de Chw van kracht is (2010) maakt Coraal samen met Naeff Consult de jaarlijkse Voortgangsrapportage. De Chw kent veel experimenten die vooruitlopen op de komst van de nieuwe Omgevingswet.